Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Mr. SƠN

Chuyên lắp ráp, cài đặt máy vi tính, cứu dữ liệu, khắc phục sự cố máy tính, mạng, Internet, ...

- Số điệnt hoại: 
037.321.4205

- Email:
 phamngocson.it@gmail.com

- Website: 

- Facebook Page: 

- Facebook Group:


* Yêu cầu phải nhập thông tin

Không có nhận xét nào: